Zajęcia w VIII Ogrodzie Jordanowskim spełniają wymagania bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania COVID-19, które zostały nałożone przez MEN, MZ, GIS oraz wewnętrzne regulacje placówki.

aktualności

ZASADY PRZEBYWANIA WYCHOWANKÓW I DOROSŁYCH W BUDYNKU VIII OGRODU JORDANOWSKIEGO W OKRESIE PANDEMII

Zapraszamy na „Sensoryczny spacer po Bródnie”, czyli multisensoryczną wędrówka, podczas której uczestnicy zapoznają się z historią Bródna i wezmą udział w ciekawych zabawach i aktywnościach.

Oferta zajęć sensorycznych w plenerze skierowana jest do grup przedszkolnych i młodszych grup szkolnych.

Spacer sensoryczny to nowa propozycja zajęć w ramach cyklu „Ciekawie w Ogrodzie” realizowana przez VIII Ogród Jordanowski przy ul. Suwalskiej 13.

Co czeka na grupy biorące udział w spacerze ?

 • Spacer z zadaniami po drodze na trasie – Ogród Jordanowski – Ogród Sensoryczny w Parku Bródnowskim.
 • Aktywności sensoryczne stymulujące wszystkie systemy zmysłowe – słuch, wzrok, smak, węch, dotyk, równowagę oraz czucie głębokie.
 • Historia Bródna i wiedza, na temat tego jak wyglądało Bródno zanim powstały bloki.
 • Obserwacja miejskiej przyrody i roślinności Parku Bródnowskiego.
 • Zabawa w architekta i poznanie specyfiki tego zawodu.
 • Poszukiwanie skarbu ukrytego w Ogrodzie Sensorycznym.
 • Wesoła i twórcza zabawa.

kadra pedagogiczna

 • Katarzyna
  Katarzyna
 • Małgorzata
  Małgorzata
 • Justyna
  Justyna
 • Ewa
  Ewa
 • Anna
  Anna
 • Martyna
  Martyna
 • Rafał
  Rafał