• Uchylamy szlaban na Ogród!

aktualności

wracamy do gry

Szczegółowe zasady korzystania z obiektów sportowych administrowanych przez Dyrektora VIII Ogrodu Jordanowskiego, które udostępniane są na specjalnych warunkach w związku z epidemią COVID19:

strefy

mapa syrenka

Pomimo udostępnienia boisk, zalecamy jednak wyjątkowy rozsądek przy podjemowaniu decyzji o korzystaniu z obiektów sportowych i zachowanie dystansu społecznego.

Dokonamy wszelkich starań, by VIII Ogród Jordanowski był miejscem bezpiecznym, dlatego będziemy wyjątkowo zwracać uwagę na przestrzeganie regulaminu.

Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.

KLAUZULA RODO

INFORMACJA w sprawie funkcjonowania VIII Ogrodu Jordanowskiego od 25 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2020 r. VIII Ogród Jordanowski wznawia działalność stacjonarną, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się
z obowiązującymi w placówce Procedurami COVID-19  dotyczącymi funkcjonowania Ogrodu.

Nadal rekomendujemy dostarczanie i odbiór dokumentów za pośrednictwem poczty  elektronicznej.

Podczas wizyty w placówce konieczne jest zabezpieczenie w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, z wyjątkiem osób, których zgodnie z wytycznymi nie dotyczy takie zalecenie)  oraz stosowanie się do obowiązujących procedur sanitarnych.

Na teren Ogrodu mogą wejść wyłącznie osoby całkowicie zdrowe, bez jakichkolwiek objawów infekcji. Do Ogrodu nie będą przyjmowane osoby, które w okresie 14 dni przed wizytą miały kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub jeśli ktokolwiek z ich domowników jest w kwarantannie.

Zajęcia stałe rozwijające zainteresowania zdolności i zainteresowania dla dzieci i młodzieży, konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli – o ile to możliwe - nadal będą realizowane zdalnie.
O zmianach w funkcjonowaniu Ogrodu będziemy informować odpowiednio do sytuacji epidemicznej, uwzględniając zalecenia GIS.

A TYMCZASEM …

Zapraszamy na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci i młodzieży,które odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 do 17.00.

NA ZAJĘCIA OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!*

*dokumenty należy wypełnić i przesłać, dopiero po telefonicznym potwierdzeniu dostępności miejsca w grupie

kadra pedagogiczna

 • Monika
 • Katarzyna
  Katarzyna
 • Małgorzata
  Małgorzata
 • Justyna
  Justyna
 • Eleonora
  Eleonora
 • Ewa
  Ewa
 • Andrzej
  Andrzej