DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Strona Internetowa VIII Ogrodu Jordanowskiego

VIII Ogród Jordanowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej VIII Ogrodu Jordanowskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stroninternetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Zgodnie z deklaracją organu prowadzącego strony jednostek zostaną dostosowane kompleksowo dla wszyskich placówek

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Patrzyczna
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 811 39 88

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacjiniedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępnościalbo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od datyzgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do <a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

VIII Ogród Jordanowski

ul. Suwalska 13; 03-252 Warszawa

Wejście do budynku możliwe jest z dwóch stron:

 • od strony boiska - wejście po schodach, zabezpieczone videofonem
 • od strony placu zabaw - wejście po schodach i po pochylni, zabezpieczone dzwonkiem

Wszystkie udostępnione korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma różnic poziomów, które wymagałyby zastosowania platform lub wind.

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.

Informacja głosowa jest zapewniona za pośrednictwem pracowników.

Pętle indukcyjne i tyflomapty nie są dostępne.

Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością, jednak istnieje możliwość pozostawienia pojazdu na terenie placówki po otworzeniu bramy zdlanie sterowanej.

Na teren placówki można wchodzi z psem asystującym bez ograniczeń.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brama główna znajduje się od strony ul. Turmonckiej (koordynaty Google Maps 52.29604059884964, 21.02964316173546)

 

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.