Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2017/2018
Data Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od do
10 maja
godzina 10.00
18 maja
godzina 10.00
Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujacych 
10 maja
godzina 12.00
18 maja
godzina 12.00
Złożenie w placówce / placówkach
deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujacych
19 maja
godzina 12.00
6 czerwca
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów
19 maja
godzina 12.00
6 czerwca
godzina 14.00
Złożenie w placówce / placówkach
wniosku przez nowych kandydatów
8 czerwca 14 czerwca

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

*placówka nie przeprowadza badań uzdolnień kierunkowych

20 czerwca
godzina 16.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych
20 czerwca godzina 16.00 28 czerwca godzina 23.59 Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany
Potwiedzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia
30 czerwca
godzina 16.00
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
4 lipca
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
od 16 sierpnia godz. 12:00
do 22 sierpnia godz. 12:00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
od 16 sierpnia godz. 14:00
do 22 sierpnia godz. 14:00
Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
od 23 sierpnia
do 24 sierpnia

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek.

*placówka nie przeprowadza badań uzdolnień kierunkowych

28 sierpnia godz. 16:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych.

od 28 sierpnia godz. 16:00
do 30 serpnia godz. 23.59
Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany
31 sierpnia godz. 16:00 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
31 sierpnia godz. 16:00 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2017/2018