Zajęcia w VIII Ogrodzie Jordanowskim spełniają wymagania bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania COVID-19, które zostały nałożone przez MEN, MZ, GIS oraz wewnętrzne regulacje placówki.

Procedury bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w VIII Ogrodzie Jordanowskim