nauczycielka    nauczycielka    nauczycielka    nauczycielka
Katarzyna Patrzyczna
dyplomowany
  Monika Szymańska
dyplomowany
  Małgorzata Ho-Janecka
kontraktowy
  Dorota Zalewska
dyplomowany
 nauczycielka    nauczycielka    nauczycielka    nauczyciel
Justyna Antoszkiewicz
kontraktowy
  Renata Zimin
stażysta
  Eleonora Osińska
mianowany
  Kryspin Polewaczyk
mianowany