Anna Rojewska - sekretarz
Sławomir Misztal - kierownik gospodarczy
Grzegorz Soroczyński - kierownik gospodarczy

Magdalena Kucyk - sprzątaczka
Paweł Szewczyk - koserwator
Jacek Łoskot - dozorca
Jan Ochnio - dozorca
Andrzej Świerczewski  - dozorca
Jerzy Nocoń - dozorca
Jerzy Duszyński - robotnik gospodarczy
Julian Witak - robotnik gospodarczy