Anna Rojewska - sekretarz
Sławomir Misztal - kierownik gospodarczy
Magdalena Kucyk - sprzątaczka
Paweł Szewczyk - dozorca
Jacek Łoskot - dozorca
Jan Ochnio - dozorca
Paweł Grabowski - dozorca
Jerzy Nocoń - dozorca
Paweł Stradomski - robotnik gospodarczy
Julian Witak - robotnik gospodarczy
Wiesław Siek - konserwator