RADA RODZICÓW VIII Ogrodu Jordanowskiego

PRZEWDONICZĄCA
Urszula Rusiniak

ZASTĘPCA
Ewa Szymańska

SEKRETARZ
Ewa Liwska

SKARBNIK
Marta Sowińska

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ
Monika Szczepkowska
Beata Musiał
Olga Zaborowicz-Malcherczyk