RADA RODZICÓW VIII Ogrodu Jordanowskiego

Przewodnicząca – Urszula Rusinek
Zastępca – Anna Łabuz
Sekretarz – Joanna Bednarska
Członek komisji rewizyjnej – Monika Kulesza
Członek komisji rewizyjnej – Katarzyna Sozańska