Rada Samorządu Wychowanków VIII Ogrodu Jordanowskiego działa od października 2016r. Jest to grupa pomysłowych, kreatywnych, młodych ludzi, którzy lubią się angażować w to, co robią i chcą robić jak najwięcej szalonych, pozytywnych rzeczy. To aktywni przedstawiciele wszystkich wychowanków Ogrodu Jordanowskiego, którzy chętnie włączają się w proponowane aktywności, pomagają w organizacji różnych przedsięwzięć. Z ich inicjatywy organizowanych jest wiele imprez i działań.

Nasze plany na rok szkolny 2018/2019

Wrzesień

Ustalenie planu działań na cały rok

Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

Spotkania z koordynatorem akcji Włączeni 2.0

Październik

Nocka w Ogrodzie

Planowanie Dnia Kuchni Polskiej

Listopad

Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości

Dzień Kuchni Polskiej

Wyjście do teatru na musical „Metro” – 15 listopada

Andrzejki – pomoc w organizacji imprezy dla dzieci młodszych

Grudzień

Włączenie się w organizację Gwiazdki Sąsiedzkiej

Styczeń

Planowanie organizacji koncertu połączonego ze zbiórką karmy dla zwierząt ze schroniska

Dzień Kuchni Amerykańskiej

Luty

Bal karnawałowy.

Poczta Walentynkowa, dyskoteka

Marzec

Wyjście do kina

Pomoc w organizacji imprezy: „zGRAny ogród”

Dzień kuchni Azjatyckiej

Kwiecień

Wyjście do parku trampolin / do zoo

Nocka w Ogrodzie.

Pomoc w organizacji festiwalu TRAMP

Maj

Dzień Kuchni Włoskiej

Pomoc w organizacji Dzielnicowego Dnia Bajki

Karaoke

Wyjście do operetki/ opery/ filharmonii

Czerwiec

Pomoc w organizacji Dnia Rodziny

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym

Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku

Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Cały rok:

Spotkania Samorządu Uczniowskiego w poniedziałki w godzinach 17.00 do 19.00.

Akcja nakrętki

Zbiórka karmy dla zwierząt

Udział w uroczystościach zgodnych z kalendarzem imprez placówki

Współdziałanie Radą Pedagogiczną

Nasze działania w poprzednich latach:

W roku szkolnym 2017/2018:

 • Na Ratunek Elfom z Fabryki Świętego Mikołaja – nocne śpiewanki i zabawy integracyjne połączone z grą terenową
 • Wsparcie organizacji imprezy andrzejkowej dla dzieci
 • Aktywny udział w projekcie FOTO
 • Pomoc podczas zajęć specjalistycznych w ramach programu Zima w Mieście
 • Karaoke – podsumowanie karnawału w VIII OJ
 • Pomoc w organizacji Festiwalu Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej „Tramp”
 • Pomoc w organizacji Dzielnicowego Dnia Bajki
 • Wiosenna „Noc rekrutów” do TARPAN (Telewizyjnej Agencji Rozwiązywania Problemów Akcji Nagłych)
 • Wolontariat w akcjach „Lato/zima w mieście”
 • Wsparcie koncertów zespołu Jordanek Music Band
 • Koncert w Parku Bródnowskim w ramach akcji Artystyczny Targówek
 • Prezentacja zespołu w ramach festiwalu TRAMP

W roku szkolnym 2016/2017 :

 • Zimowa Nocka Filmowa
 • Celebrycka akcja BOSO (Biuro Ochrony Sławnych Osobistości) – nocowanie połączone z kursem pierwszej pomocy oraz grą terenową
 • Koncerty muzyczne:

- koncertowanie podczas Jarmarku Świątecznego,

- występ w ramach akcji Artystyczny Targówek

- reprezentacja VIII Ogrodu Jordanowskiego podczas Giełdy Warszawskich Placówek Edukacyjnych

- występ ekipy w klubie muzycznym Pogłos

 • wolontariat w trakcie programu Lato w mieście