"Krąg narracji" to miejsce spotkań, na terenie VIII Ogrodu Jordanowskiego, przedszkoli oraz szkół, w którego centralnym miejscu znajdować się będzie "fotel narracji" oraz siedziska dla grupy dzieci (np. poduchy, krzesełka, koce, materace).

Kluczową funkcję odgrywa fotel, na którym zawsze zasiada osoba (dorosły bądź dziecko), która w danej chwili:

- pełni istotną rolę w trakcie prowadzonych zajęć;

- prezentuje omawiany temat;

- przekazuje ważne informacje.

Można wykorzystać takie zagospodarowanie przestrzeni w różny sposób:

- nauczyciel może czytać dzieciom wybrane przez nich książki,

- dziecko może czytać innym dzieciom,

- dzieci, siedząc w fotelu mogą prezentować kolegom i koleżankom  samodzielnie wymyślone (zapisane, zilustrowane) opowiadania lub tworzyć narrację na podstawie ilustracji (wybranych losowo, sporządzonych przez siebie).

Miejsce to pozwoli na zaaranżowanie przestrzeni sprzyjającej rozwijaniu umiejętności konstruowania wypowiedzi, a także wzmacnianiu odwagi do publicznych wystąpień, pewności prezentacji, komunikatywności. Dzieci odczuwają satysfakcję z podejmowania tego typu wyzwań, co będzie sprzyjać wzajemnemu motywowaniu się do przygotowywania barwnych, intrygujących historii oraz pozytywnie wpływać na rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i budowanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych.

Działania w "Kręgu narracji" mogą stanowić twórczą formę realizacji kluczowych kompetencji określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej lub być ciekawym uzupełnieniem dotychczasowych form pracy nauczycieli, z uwzględnieniem wykorzystania odmiennej przestrzeni edukacyjnej (np. place zabaw, plener, innowacyjna organizacja przestrzeni klasowej).

Inspiracją do pracy z dziećmi w powyższej formie jest "krąg rady" zaczerpnięty z metodyki zuchowej, który od bardzo wielu lat wykorzystywany jest w pracy z najmłodszymi i przynosi wymierne efekty wychowawcze.

TO MIEJSCE JEST DLA WAS!

Zapraszamy dzieci i nauczycieli ze wszystkich placówek do korzystania z KRĘGU NARRACJI.

Wystarczy zadzwonić lub napisać do Ogrodu i cieszyć się zajęciami na świeżym powietrzu.

krąg narracji 1   krąg narracji 2   krąg narracji 3