Terminarz

Data Zdarzenie

od 10 maja godzina 10:00

do 18 maja godzina 10:00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących

od 10 maja godzina 12:00

do 18 maja godzina 12:00

Złożenie w placówce / placówkach deklaracji kontynuuacji przez kandydatów kontynuujących

od 19 maja godzina 12.00

do 6 czerwca godzina 14.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów

od 19 maja godzina 12:00

do 6 czerwca godzina 14.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez nowych kandydatów

od 8 czerwca

do 14 czerwca

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

 20 czerwca godzina 16:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 20 czerwca godzina 16.00

do 28 czerwca godzina 23.59

Potwierdzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany.

Potwiedzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia.

30 czerwca godzina 16:00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

4 lipca godzina 12:00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

od 16 sierpnia godz. 12:00

do 22 sierpnia godz. 12:00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów 

od 16 sierpnia godz. 14:00

do 22 sierpnia godz. 14:00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów

od 23 sierpnia

do 24 sierpnia 

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek.

28 sierpnia godz. 16:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

od 28 sierpnia godz. 16:00

do 30 serpnia godz. 23.59

Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany

31 sierpnia godz. 16:00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31 sierpnia godz. 16:00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA

1 września godzina 11:00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

1 września godzina 12:00

  •  Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
  •  Decyzja dyrektora placówki o przyjęciu kandydata
  •  Aktualizacja wykazu wolnych miejsc