Indeks Kulturalny - IQ, to proponowany przez Biuro Edukacji oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Edukacji Kulturalnej sposób walidacji pozaszkolnych osiągnięć uczniów w zakresie edukacji kulturalnej.

Chcemy, aby udział młodych ludzi w różnorodnych warsztatach/wystawach/wykładach itp. pogłębiających wiedzę, rozwijających zainteresowania i pasje oraz kształcących umiejętności w wybranych dziedzinach sztuki był w określony sposób certyfikowany i akceptowany przez szkołę, jako forma nabywania kompetencji.

 Wielu młodych ludzi realizuje swój twórczy potencjał poza szkołą. Jak do nich dotrzeć? Jak odnotować i zbadać to zjawisko? Jak wspierać młodych, często niepokornych w tym, by szkoła ich zauważyła? W odpowiedzi na te pytania stworzyliśmy warszawski IQ - Indeks Qulturalny.

W procesie edukacji ważne są indywidualne potrzeby uczestnika i otwarta możliwość dokonywania wyboru drogi edukacyjnej. Szkoła nie jest jedynym miejscem, a edukacja formalna nie stanowi jedynej możliwości uczenia się. Nie można nie dostrzegać propozycji edukacyjnych płynących spoza niej. Edukacja pozaszkolna to duży i różnorodny obszar szeroko rozumianych organizacji i instytucji, coraz  częściej postrzeganych jako miejsce zdobywania wiedzy, kształcenia umiejętności i efektywnego nabywania kluczowych kompetencji.

IQ - Indeks Qulturalny jest propozycją walidacji pozaszkolnych osiągnięć uczniów w zakresie edukacji kulturalnej.

więcej informacji...