INFORMACJA w sprawie funkcjonowania VIII Ogrodu Jordanowskiego od 25 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2020 r. VIII Ogród Jordanowski wznawia działalność stacjonarną, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się
z obowiązującymi w placówce Procedurami COVID-19  dotyczącymi funkcjonowania Ogrodu.

Nadal rekomendujemy dostarczanie i odbiór dokumentów za pośrednictwem poczty  elektronicznej.

Podczas wizyty w placówce konieczne jest zabezpieczenie w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, z wyjątkiem osób, których zgodnie z wytycznymi nie dotyczy takie zalecenie)  oraz stosowanie się do obowiązujących procedur sanitarnych.

Na teren Ogrodu mogą wejść wyłącznie osoby całkowicie zdrowe, bez jakichkolwiek objawów infekcji. Do Ogrodu nie będą przyjmowane osoby, które w okresie 14 dni przed wizytą miały kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub jeśli ktokolwiek z ich domowników jest w kwarantannie.

Zajęcia stałe rozwijające zainteresowania zdolności i zainteresowania dla dzieci i młodzieży, konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli – o ile to możliwe - nadal będą realizowane zdalnie.
O zmianach w funkcjonowaniu Ogrodu będziemy informować odpowiednio do sytuacji epidemicznej, uwzględniając zalecenia GIS.

A TYMCZASEM …

Zapraszamy na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci i młodzieży, które odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 do 17.00.

NA ZAJĘCIA OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!*

*dokumenty należy wypełnić i przesłać, dopiero po telefonicznym potwierdzeniu dostępności miejsca w grupie

Prosimy, by  dzieci na zajęcia przyprowadzać najpóźniej do godziny 10:00.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zapisy pod numerem telefonu: 22 811 39 88

Ilość miejsc ograniczona (dopóki nie zmienią się wytyczne – 12 osób)

W ciągu dnia odbędą się 4 bloki tematyczne po 45 minut.  Czas pomiędzy zajęciami będzie przeznaczony na swobodną zabawę z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

PLANOWANE DZIAŁANIA

MUZYCZNE PONIEDZIAŁKI to dni, w których dzieci pobawią się przy muzyce. Zajmą się zarówno tworzeniem, akompaniamentem oraz aktywnym słuchaniem. Będzie głośno i wesoło.

ARTYSTYCZNE WTORKI wypełnione będą wykonywaniem prac plastycznych, zdobywaniem wiedzy o sławnych malarzach, rozwijaniem kreatywności.

LOGICZNE ŚRODY będą obfitowały w rozwiązywanie zagadek, krzyżówek,  zakodowanych obrazków itp. Będzie to czas na trening szarych komórek.

TEATRALNO – FILMOWE CZWARTKI to dni przeznaczone na poznawanie wytworów kultury. Będziemy zarówno oglądać jak i tworzyć własne produkcje.

AKTYWNE PIĄTKI będą wypełnione zajęciami ruchowymi przeplatanymi zajęciami teoretycznymi o sławnych sportowcach, historii sportu  a może nawet obejrzymy jakiś mecz.


download Procedury bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w VIII Ogrodzie Jordanowskim (COVID-19)

download Procedura zapisu na zajęcia podczas pandemii

download Wniosek zapisu na zajęcia

download Klauzula dla osoby upoważnionej do odbioru dziecka