Fotograficzny Obraz Twórczej Obserwacji Wisły - FOTO to przedsięwzięcie zrealizowane w VIII Ogrodzie Jordanowskim od 16/09/2017 do 15/12/2017 w ramach nowego projektu Biura Edukacji – "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", który zakłada organizację działań realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego wspierających wszechstronny rozwój młodych warszawiaków.

Inspiracją wdrożenia pomysłu była chęć zaszczepienia w dzieciach pasji do fotografii.

Przygotowując spotkania z młodzieżą, koordynatorki projektu Małgorzata Ho-Janecka i Justyna Antoszkiewicz zwróciły uwagę na bardzo ważny aspekt, jakim jest wiek uczestników.

Wiek dorastania jest okresem trudnym, w trakcie którego młodzież poszukuje własnej ścieżki. Warto wskazywać im jak najwięcej ciekawych form spędzania wolnego czasu. Prawidłowe jego zagospodarowanie zapobiega nudzie i bezsensowności.
Z naszych obserwacji wynika, że młodzież interesuje sie nowinkami z dziedziny multimediów. Portale społecznościowe zainteresowały dzieci fotografią, ale nam zależało, by pokazać uczestnikom spotkań, że fotografia to nie tylko selfie.

Młodzież w wieku 12 - 14 lat, która wzięła udział w profesjonalnych warsztatach fotograficznych prowadzonych przez Annę Rojewską i Jacka Połoneckiego. Nastolatkowie odwiedzili również Akademię Fotografii, muzeum Fotoplastikon, Galerię Sztuki Współczesnej oraz zorganizowali plener nad Wisłą.

Spotkania wokół fotografii pokazały młodzieży m.in., że wizyta w galerii nie musi być nudną lekcją muzealną, ale może stać się twórczą inspiracją i punktem wyjścia do podejmowania samodzielnych działań artystycznych. Niewątpliwym walorem zajęć była możliwość podniesienia poziomu wiedzy uczestników, ale poprzez innowacyjne
i krytyczne podejście do działania, a nie, znane z polskiego systemu edukacyjnego: odtwórcze i ograniczające kreatywność.

W projekcie Ogród Jordanowski postarał się o stworzenie podstaw do dostrzeżenia roli kultury czy nauki poza sztampowym jej powielaniem. Poprzez odwiedzanie miejsc kultury oraz zajęcia praktyczne umożliwił uczestnikom doświadczenie kontekstu, wykraczającego poza ramy wiedzy książkowej. Młodzież wyszła z zajęć
z narzędziami do działania i kreatywnego spojrzenia na otaczający nas świat, a nie tylko z informacjami do zapamiętania i niewykorzystania. Efektem pracy były zdjęcia, oscylujące wokół tematu Wisły, stworzone przez uczestników. Ich spojrzenie na sztukę, jaką jest fotografia, naprawdę pokazuje, że młodzież ma niewykorzystane zasoby, które tylko czekają na odkrycie i rozwój.

Spotkanie grupy  rówieśników mających wspólną pasję zaowocowało wieloma wspaniałymi pracami fotograficznymi oraz nowymi przyjaźniami. Mamy nadzieję,
że nowe znajomości będą tak trwałe jak wspomnienia uwiecznione na fotografiach.

FOTO - Fotograficzny Obraz Twórczej Obserwacji to działanie realizowane w ramach projektu Biura Edukacji PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie, który zakłada organizację aktywności prowadzonych przez placówki wychowania pozaszkolnego wspierające wszechstronny rozwój młodych warszawiaków. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas VII.

Terminy spotkań:

godzinia: 11.00

21.10. 2017r.

28.10. 2017r.

4.11. 2017r.

25.11. 2017r.

2.12. 2017r.

9.12. 2017r.

VIII Ogród Jordanowski

ul. Suwalska 13; 03-252 Warszawa

Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu (22) 811 39 88

Inspiracją do powstania projektu była chęć zaszczepienia w dzieciach pasji do fotografii. Wiek dorastania jest okresem trudnym i burzliwym, w trakcie którego młodzież poszukuje własnej ścieżki. Warto wskazywać jej jak najwięcej pomysłów spędzania wolnego czasu. Prawidłowe jego zagospodarowanie zapobiega nudzie i bezsensowności. Z naszych obserwacji wynika, że młodzież interesuje się nowinkami z dziedziny multimediów.

Udział w "FOTO" ma na uświadomić młodzieży, że fotografia to nie tylko "selfie i filtry", ma także rozbudzić wrażliwość artystyczną wyrażoną w formie prac fotograficznych, pozwolić na rozwinięcie zainteresowań związanych z kulturą i pięknem własnego regionu. Dodatkową korzyścią dla uczestników przedsięwzięcia będzie zdobycie wiedzy na temat historii fotografii, sprzętu fotograficznego oraz poprawnego komponowania obrazu, a także doskonalenie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.

Ilość miejsc organiczna.

Szczegóły znajdą Państwo w na stronie placówki www.oj8.edu.pl oraz https://www.facebook.com/VIIIogrodjordanowski/