Pierwsze Indeksy Qulturalne IQ gotowe i czekają na wręczenie laureatom konkursu na najpiękniejszą bombkę, które odbędzie się w trakcie Sąsiedzkiej Gwiazdki 13/12 g.17:30

Indeks Qulturalny - IQ, to proponowany przez Biuro Edukacji oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Edukacji Kulturalnej sposób walidacji pozaszkolnych osiągnięć uczniów w zakresie edukacji kulturalnej.

Chcemy, aby udział młodych ludzi w różnorodnych warsztatach/wystawach/wykładach itp. pogłębiających wiedzę, rozwijających zainteresowania i pasje oraz kształcących umiejętności w wybranych dziedzinach sztuki był w określony sposób certyfikowany i akceptowany przez szkołę, jako forma nabywania kompetencji.