ZASADY PRZEBYWANIA WYCHOWANKÓW I DOROSŁYCH W BUDYNKU VIII OGRODU JORDANOWSKIEGO W OKRESIE PANDEMII

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

  1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
  2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
  3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
  4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
  5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw
  6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
  7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
  8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
  9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci!
W związku z sytuacją, jaka nas wszystkich dotyka, musieliśmy trochę zmodyfikować nasz plan zajęć (26.10-30.10.2020). W trosce o Wasze i nasze bezpieczeństwo podzieliliśmy "Ogrodową Załogę" i najbliższym tygodniu prowadzimy zajęcia STACJONARNE wg poniższego planu.
✔️ poniedziałek - zajęcia wg planu
✔️wtorek - zajęcia wg planu
✖️środa - zajęcia odwołane
✖️czwartek - zajęcia odwołane
✔️piątek - zajęcia wg planu
✖️Ciekawie w Ogrodzie - zajęcia odwołane przez cały tydzień
Zaglądajcie na nasz profil. Tutaj pojawiać się będą najświeższe informacje!
Bądźcie zdrowi! 🧡💛💚