Przypominamy o dopełnieniu obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Dostarczenie dokumentów jest warunkiem realiazacji zajęć CIEKAWIE W OGRODZIE i innych form skierowanych do grup zorganizowanych.

Zajęcia w Ogrodzie rozpoczną się 16 września 2019 roku. Plan tygodniowy dostępny jest w zakładce zajęcia.