Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” rozpoczęły się

17 maja o godzinie 12.00

przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

 www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

 pion lato 2018

więcej informacji