PROGRAM LATA W MIEŚCIE w VIII OGRODZIE JORDANOWSKIM

 

Rachunek bankowy udostępniony do wpłat na WYŻYWIENIE

62 1030 1508 0000 0005 5084 2068 z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka – Lato w mieście

 pion lato 2018