25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

W związku z tym przesyłam niezbędne informacje, z których dowiecie się Państwo o zasadach przetwarzania danych osobowych (w szczególności danych osobowych dzieci) w VIII Ogrodzie Jordanowskim.

Jednocześnie informuję, że cały proces przetwarzania danych w placówce jest oparty o obowiązujące przepisy prawa specyficzne dla prowadzonej działalności oświatowo-wychowawczej, np. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650).

Co raz częściej praca administracyjna w VIII Ogrodzie Jordanowskim wspierana jest przez systemy elektroniczne, a tym samym zapytania o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych będą wymagane w konkretnych narzędziach wsparcia informatycznego.

VIII Ogród Jordanowski przetwarza jedynie dane, które są niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz zapewnienia kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci pozostających pod opieką pracowników firmy (nauczycieli, wychowawców i instruktorów).

Szczegółowe informacje