Przypominamy o dopełnieniu obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Dostarczenie dokumentów jest warunkiem realiazacji zajęć CIEKAWIE W OGRODZIE i innych form skierowanych do grup zorganizowanych.

Stosowne oświadczenia zostały przesłane do sekretariatów placówek.

oświadczenie do pobrania - proszę wydrukować DWUSTRONNIE