Rekrutacja uzupełniająca będzie ponownie otwarta w systemie od 16 sierpnia 2017r. od godz. 12.00

 

 https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action