Dyrektor VIII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury "zapytania ofertowego", projekt w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018, będzie realizować firma: Pan i Pani Drums Bartosz Miecznikowski.