logo Tour de TGK 2017

Impreza jest finałowym efektem całorocznych działań związanych z realizacją koncepcji pracy na temat zdrowego stylu życia, jak również stanowi podsumowanie projektu "Targówek moja mała ojczyzna".

Cel imprezy:

1. umożliwienie dzieciom w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicom udziału w atrakcyjnej formie ruchu na świeżym powietrzu;

2. promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia;

3. poznawanie ciekawych miejsc na Targówku, z wykorzystaniem infrastruktury dzielnicy;

4. popularyzacja kolarstwa.

RELACJA - Tour de Targówek 2016

 

 dzien bajki

Brunon Bettelheim to współczesny lekarz, psychoanalityk, psychoterapeuta dziecięcy, psycholog, historyk sztuki, osoba wielce oddana dzieciom i autor wielu publikacji, z których wynika, że baśnie to elementarz, z którego „uczyć się można prawd wewnętrznych człowieka, z którego dziecko uczyć się może chęci do życia, napisany nie przez wysnuwanie myśli
z myśli, ale przez ludzkie doświadczenie".

Baśń i bajka to nieodzowny element dzieciństwa każdego dziecka. Bywają dni, kiedy zwykłe zabawki przestają już bawić. W poszukiwaniu pomysłu na twórcze zorganizowanie czasu sprawdza się klasyka, czyli książka z bajkami. Bo cóż lepiej weryfikuje wartość niż czas! Niewątpliwie ponadczasowe i uniwersalne są właśnie baśnie i bajki, które zapraszają dziecko do zaczarowanego świata fantazji. Spotkania z morałem w tle stanowią dla dziecka źródło nowych doznań i przeżyć, które niejednokrotnie mogą zaistnieć tylko w sferze wyobraźni. Dzieci, poprzez świat baśni i bajek, uczą się, że w otaczającej je rzeczywistości istnieje dobro i zło - uczą się je rozróżniać, przewidywać konsekwencje zdarzeń, które przenoszą do swojej rzeczywistości. Uczą się właściwego postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami moralnymi i normami społecznymi. Dzieci, zazwyczaj, utożsamiają się z bohaterem bajki - tym pozytywnym. Nabierają odwagi i wierzą, że dobro zwycięży, a zło przegra. Te emocje przenoszą ze świata fantazji do rzeczywistości i dzięki temu, nieświadomie, łatwiej im stawiać czoło wszelkim przeciwnościom i trudnościom. Baśnie i bajki mają już za sobą ponad 300 letnią  tradycję, a w czasach współczesnych nabierają szczególnej ważności, ponieważ dzięki nim najmłodsi wzbogacają swoją wiedzę, słownictwo i wyobraźnię, co sprzyja zaciekawieniu otaczającym światem, a tym samym nauce i szybszemu opanowywaniu nowych treści. Na takim fundamencie można budować system uniwersalnych wartości, poszerzać wiedzę na temat otaczającego nas świata, kształtować pozytywne wzorce osobowe, rozwijać wrażliwość, kreatywność i twórcze myślenie oraz aktywne postawy.

Od roku szkolnego 2015/2016 w VIII Ogrodzie Jordanowskim realizowany jest program "Zaczytany Targówek", którego założeniem jest między innymi rozwijanie pozytywnego stosunku do czytelnictwa, zamiłowania do książki drukowanej oraz inspirowanie dzieci do aktywnego, twórczego kontaktu z literaturą. W ramach projektu powstał „Krąg narracji” – miejsce spotkań nie tylko czytelniczych, wysłano „Książkę w podróż” – czyli zaaranżowano miejsce wymiany książek oraz stworzono „Księgę Bajek”, czyli zbiór ulubionych bajek wybranych i ilustrowanych przez dzieci z przedszkoli, szkół i Ogrodu Jordanowskiego.

Po roku realizacji przyszedł czas na wzbogacenie projektu o jeszcze jeden element, dla którego inspiracją stała się właśnie „Księga Bajek”. W związku z tym, że tworzyły ją dzieci wydaje się zasadnym uczynienie z niej źródła dalszych działań. Chcielibyśmy zaprosić dzieci z przedszkoli i szkół do udziału w Dzielnicowym Dniu Bajki, wydarzeniu o charakterze artystyczno-edukacyjnym. Zaproszone placówki będą miały czas od stycznia do maja, by na kanwie ulubionej bajki, która została zamieszczona w „Księdze Bajek” przygotować się do wspólnego radosnego, a jednocześnie twórczego świętowania.

W ustalonym „Dniu Bajki” na sygnał nadany przez radio Kolor w każdej placówce przystępującej do projektu podjęte zostaną zaprojektowane działania związane z wybraną bajką. Następnie wszyscy uczestnicy projektu spotkają się pod Urzędem Dzielnicy Targówek. Kolejnym zaplanowanym etapem będzie korowód/przemarsz do Parku Bródnowskiego, gdzie kontynuowane będą obchody Dnia Bajki w różnorodnych formach aktywności

Cel imprezy:

  1. realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017- upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
    i młodzieży; kształtowanie postaw, wychowanie do wartości;
  2. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci;
  3. stwarzanie okazji do poznania oraz zaprezentowania literatury przez dzieci;
  4. integracja dziecięcej społeczności lokalnej;
  5. zachęcanie do uważnego słuchania czytanych bajek,
  6. stwarzanie okazji do zaprezentowania znajomości literatury przez dzieci.

 

 mini chamipons league