ŚLADAMI DZIECI

14 kwietnia rozpoczęliśmy nowy projekt finansowany przez Fundusz Animacji Kultury Rewitalizacja, koordynowany przez BEMOWSKIE CENTRUM KULTURY
W przestrzeni publicznej całej Europy toczy się dyskusja dotycząca stanowisk różnych społeczeństw, wobec losu uchodźców i nielegalnych imigrantów. Dyskusja ta zbyt często budzi konflikty i przybiera charakter politycznych targów. Naszym zdaniem, ważniejsze jest nawiązanie relacji i otwarcie się nawzajem na swoje potrzeby, poprzez działania artystyczne, szczególnie w lokalnym środowisku gdzie oba światy realnie się ze sobą ścierają.

Chcielibyśmy przełamać stereotyp niebezpiecznego i zagrażającego uchodźcy, poprzez wspólne działania dzieci z Ośrodków dla cudzoziemców oraz dzieci z VIII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie. Wykorzystując język teatru postaramy się sprawdzić czy rzeczywiście świat dzieci z różnych stron i z różnymi doświadczeniami tak bardzo się różni.

Do zrealizowania tego planu wykorzystamy metodę “Teatru Playback” ale opracowaliśmy nową, ciekawą i specjalnie dla tego projektu obmyśloną formę spektaklu.

Działania w Projekcie będą się odbywały etapami: warsztaty dla instruktorów pracujących z dziećmi, warsztaty dla dzieci, spektakle Teatru „Ole”

Szukajcie nas w Warszawie, Gdańsku, Elblągu, Łodzi, Płocku, Krakowie … rozpoczynamy nasz sezon z nowymi aktorami i pomysłami.

Zdjęcie użytkownika Pierwszy Polski Teatr Playback OLE.

Zdjęcie użytkownika Pierwszy Polski Teatr Playback OLE.