SYSTEM REKRUTACJI 2017/2018

nazwa zajęć

numer grupy

osoba prowadząca

typ/ rodzaj zajęć/ opis

dzień tygodnia/godzina

wiek

poziom
 

Sensoplastyka

1,2

kasia patrzyczna

Katarzyna Patrzyczna 

 ms

Monika Szymańska

      ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

     Zajęcia w trakcie których każdy znajdzie coś dla siebie. Plastyka sensoryczna wprowadza uczestnika w świat zapachów, faktur i kolorów. Udział w zajęciach wpływa pozytywnie na rozwój kreatywności i twórczego myślenia poprzez pobudzanie (stymulację) wszystkich zmysłów jak węch, smak, zapach, wzrok i dotyk, dzięki użyciu łatwo dostępnych produktów spożywczych i pełnej palety barw.

 ŚRODA

1 grupa 16.30-17.30

2 grupa 17.30-18.30

 6-12  p

FC Jordanek

3,4

sebek naucz

Sebastian Sitek

      ZAJĘCIA SPORTOWE

     Zajęcia kierowane są do dzieci, które interesują się piłką nożną i chciałyby nauczyć się tej dyscypliny sportu, albo doskonalić umiejętności piłkarskie. Wychowankowie podczas treningów poznają wiele ciekawych technik, które można wykorzystać podczas gry z kolegami lub przygotować się do profesjonalnego treningu w klubie piłkarskim. Zajęcia mogą być ciekawą alternatywą do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

WTOREK

1 grupa 17.00-18.00

2 grupa 18.00-19.00

CZWARTEK

1 grupa 17.00-18.00

2 grupa 18.00-19.00

 6-10  p

Akademia Aktywności

5,6

sebek naucz

Sebastian Sitek

     ZAJĘCIA SPORTOWE

Akademia aktywności to zajęcia pozwalające na poszukiwanie przez wychowanków sportowo-rekreacyjnego stylu życia. Dzieci uczestniczące w zajęciach będą mogły poznać różne dyscypliny sportu i rekreacji, gry i zabawy ruchowe. Aktywności będą związane z porami roku:
jesienią - wyprawy piesze, biegi przełajowe zimą - jazda na łyżwach, basen, gry i zabawy ruchowe na śniegu wiosną - lato jazda na rowerze, nordic walking, gimnastyka, gry zespołowe, biegi przełajowe Celem tych zajęć będzie znalezienie odpowiedniej dyscypliny lub formy rekreacji dla wychowanków i zachęcenie ich do spędzania aktywnego trybu życia bez względu na pogodę czy porę roku. Upowszechniane podczas aktywności będą również postawy fair-play, zdrowego współzawodnictwa oraz innych ważnych postaw społecznych. Zapraszamy na dobra zabawę.

PIĄTEK

1 grupa 17.00-18.00

2 grupa 18.00-19.00

 

 6-12  p

Arteterapia

7

dorota zalewska

Dorota Zalewska

justyna antoszkiewicz

Justyna Antoszkiewicz

     ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE

Arteterapia to kreatywno-terapeutyczne zajęcia dla dzieci, przeznaczone dla dyslektyków, dzieci nadpobudliwych, posiadających problemy z bezpośrednim wyrażaniem emocji, ale także dla dzieci całkowicie zdrowych jako jedna z form zabawy. Działalność plastyczna rozluźnia ciało, uwalniając je od stresu. Zachęca też do wyrażania wszelkich uczuć. Daje szansę na ujawnienie tłumionych emocji i trudnych do przekazania myśli. Pozwala odreagować skumulowane napięcia. Prowadzone zajęcia nie są nastawione na "efekt", a "proces" TWORZENIA i DOBREJ ZABAWY.

WTOREK

1 grupa 16.30-17.30

2 grupa 17.30-18.30

 
 6-12  p

Jordanek Music Band

8,9

malgosia hojanceka

Małgorzata Ho-Janecka

     ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 6-13 lat zorganizowane w formie warsztatów. Jordanek Music Band to świetna zabawa, tworzenie tekstów, komponowanie muzyki, nauka gry na gitarach i instrumentach perkusyjnych oraz występy i uczestnictwo w różnych kreatywnych projektach.

CZWARTEK

17.00-18.00

6-13 p

Klub Młodego Naukowca

10

malgosia hojanceka

Małgorzata Ho-Janecka

justyna antoszkiewicz

Justyna Antoszkiewicz

      ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE

Zajęcia naukowe organizowane we współpracy z Centrum Nauki Kopernik, rozwijające wiedzę i umiejętności z zakresu przyrody, biologii, fizyki, chemii, matematyki. Klub Młodego Naukowca to solidna dawka wiedzy z przedmiotów ścisłych przekazana w formie kreatywnej zabawy i ciekawych eksperymentów.

ŚRODA

1 grupa 16.30-17.30

2 grupa 17.30-18.30

 

 6-12

p

Jordanek Junior

11

malgosia hojanceka

Małgorzata Ho-Janecka

eleonora osińska

Eleonora Osińska

justyna antoszkiewicz

Justyna Antoszkiewicz

      ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE

Zajęcia przedmiotowe, w trakcie których oprócz wszechstronnej opieki wychowawczej dziecko będzie miało możliwość rozwinięcia swoich zdolności, obserwacji otaczającego go świata, nawiązywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych oraz budowania systemu wartości. "Jordanek Junior" to również pierwszy krok dziecka na drodze do edukacji przedszkolnej. Zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu, w godzinach 10-14 i przeznaczone są głównie dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola. 

ŚRODA

10.00-14.00

CZWARTEK

10.00-14.00

PIĄTEK

10.00-14.00

  p

Gimnastyka mózgu

12,13

ms

Monika Szymańska

malgosia hojanceka

Małgorzata Ho-Janecka

      ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE

Zajęcia usprawniające uczenie. Uczestniczy poznają różnego rodzaju mnemotechniki, metody szybkiego czytania. Nauczą się metod efektywnego notowania przy pomocy map myśli. Proponowane ćwiczenia pomogą podnieść efektywność uczenia się i pokonywania trudności w szkole, usprawniając myślenie przyczynowo-skutkowe, pamięć i koncentrację.

PONIEDZIAŁEK

1 grupa 16.30-17.30

2 grupa 17.30-18.30

6-12 p

 

 

Pi i Sigma

 

 

14

dorota zalewska

Dorota Zalewska

ms

Monika Szymańska

ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE

Zajęcia przedmiotowe z matematyki rozwijające umiejętności sprawnego liczenia, myślenia przestrzennego i logicznego. W trakcie zabaw będą wykorzystywane karty Grabowskiego i karty "Gry logiczne" zgłębiające tajniki tabliczki mnożenia oraz wszechstronną edukację matematyczną.

PIĄTEK

1 grupa 16.30-17.30

2 grupa 17.30-18.30

 6-12  p
Świetlica
15  

      ZAJĘCIA INNE

     Program zajęć świetlicowych przeznaczony dla dzieci ze szkoły podstawowej. W trakcie zajęć zapewniamy opiekę oraz pomoc w odrabianiu prac domowych dzieciom po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu. Organizujemy także różnorodne zajęcia, które rozwijają kreatywność, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, rozwijają fantazję i wyobraźnię twórczą oraz inne zainteresowania podopiecznym zgodnie z ich możliwościami i potrzebami.

PONIEDZIAŁEK 10.00-18.30

WTOREK 10.30-18.30

ŚRODA10.00-18.00

CZWARTEK 9.30-18.00

PIĄTEK 10.00-18.00

SOBOTA 10.00-15.00

6-13

 p

Poziomy zajęć:

p - podstawowy

ś - średniozaawansowany

z- zaawansowany

 

         

 

 

 

 

 

zima w miescie

W VIII Ogrodzie Jordanwskim prowadzone są jedynie zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do Feryjnych Placówek Edukacyjnych „Zima w mieście”.

  • Placówki będą czynne w godz. 7.00-17.00, zapewniają opiekę, ciekawe zajęcia, dwa posiłki (w tym obiad).
  • Koszt wyżywienia w wysokości 7 zł. pokrywają rodzice.
  • Z opłat za wyżywienie zwolnione są dzieci, które w trakcie roku szkolnego korzystają z obiadów finansowanych przez OPS lub przez szkołę.
  • Pozostałe świadczenia są bezpłatne.

Program „Zima w mieście” będzie zorganizowany w następujących szkołach:

* Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Balkonowa 4

* Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Mieszka I nr 7

* Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Radzymińska 227

* Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40

* Szkoła Podstawowa nr 275, ul. św. Hieronima 2

* Szkoła Podstawowa nr 285, ul. Turmoncka 20

* Szkoła Podstawowa nr 377, ul. Trocka 4

* Szkoła Podstawowa nr 378, ul. Bartnicza 8

Karty uczestnika można odebrać w sekretariacie szkoły prowadzącej placówkę „Zimy”.

 

 

 

Zajęcia  skierowane  są  do  dzieci,  które  interesują  się  piłka  nożną  i  chciałyby  nauczyć  się  tej  dyscypliny  sportu,  albo  doskonalić  umiejętności  piłkarskie.
Wychowankowie  podczas  treningów  poznają  wiele  ciekawych  technik,  które  można  wykorzystać  podczas  gry  z  kolegami  lub  przygotować  się  do
profesjonalnego treningu w klubie piłkarskim. Zajęcia mogą być ciekawą alternatywą do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
PONIEDZIAŁEK 16.30-17.30
PIĄTEK 17.30-18.30
Kryspin Polewaczyk

Zajęcia pozwalające na odkrywanie przez wychowanków sportowo-rekreacyjnego stylu życia. Dzieci uczestniczące w tych zajęciach będą mogły poznać różne
dyscypliny sportu i rekreacji, gry i zabawy ruchowe. Aktywności będą związane z porami roku: jesienią - wyprawy piesze, biegi przełajowe zimą - jazda na
łyżwach, basen, gry i zabawy ruchowe na śniegu wiosną - latem jazda na rowerze, nordic walking, gimnastyka, gry zespołowe, biegi przełajowe.
CZWARTEK 16.30-17.30
CZWARTEK 17.30-18.30

 Zajęcia przeznaczone dla uczniów, potrzebujących indywidualnej pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych w nauce. Mają również na celu stworzenie
możliwości  wszechstronnego  rozwoju  umysłowego,  psychicznego  i  społecznego  dzieciom,  które    mimo  prawidłowo  rozwiniętych  funkcji  intelektualnych
przeżywają niepowodzenia w nauce, spowodowane zaburzeniami wzroku, słuchu, mowy lub motoryki.
ŚRODA 12.00-16.30
CZWARTEK 13.00-18.30
PIĄTEK 15.00-18.00
Dorota Zalewska

Podkategorie