Zajęcia  skierowane  są  do  dzieci,  które  interesują  się  piłka  nożną  i  chciałyby  nauczyć  się  tej  dyscypliny  sportu,  albo  doskonalić  umiejętności  piłkarskie.
Wychowankowie  podczas  treningów  poznają  wiele  ciekawych  technik,  które  można  wykorzystać  podczas  gry  z  kolegami  lub  przygotować  się  do
profesjonalnego treningu w klubie piłkarskim. Zajęcia mogą być ciekawą alternatywą do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
PONIEDZIAŁEK 16.30-17.30
PIĄTEK 17.30-18.30
Kryspin Polewaczyk