pion lato 2018

Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”

informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych jest dostępna od

7 czerwca od godz. 16.00

UWAGA!!! zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z przyjęciem na zajęcia.

Prosimy o uważne zapoznanie się z harmonogramem i dokonanie wszelkich niezbędnych czynności (pobranie i dostarczenie karty wraz z dowodem opłaty).

Ostateczne wyniki rekruatcji do Programu będą dostępne 19 czerwca o godzinie 16.00

Rachunek bankowy udostępniony do wpłat na WYŻYWIENIE

62 1030 1508 0000 0005 5084 2068 z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka – Lato w mieście

 

 www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Harmonogram zapisów do Programu Lato w Mieście 2018

Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
17 maja
godzina 12.00
29 maja
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
7 czerwca
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych
7 czerwca
godzina 16.00
18 czerwca godzina 12.00 Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)
8 czerwca godzina 8.00 18 czerwca godzina 15.00 Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwiedzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie
19 czerwca
godzina 16.00
Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych
21 czerwca
godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
21 czerwca
godzina 12.00
31 sierpnia Zapisy na wolne miejsca