1

W VIII Ogrodzie Jordanowskim realizowany będzie Program "Lato w mieście" w terminie: 7 sierpnia - 31 sierpnia 2017r.

Zapisy odbywać się będą w placówce, ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń za pomocą prawidłowo wypełnionej, dostarczonej w oryginale Karty Uczestnika (do pobrania w Ogrodzie).

Rekrutacja rozpocznie się 15 maja.

Lato w mieście na Targówku (harmonogram poniżej): 26 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy uczniów klas I-VI szkół podstawowych do Wakacyjnych Punktów Edukacyjnych programu „Lato w mieście”.

Punkty będą czynne w godz. 7.00-17.00, zapewniają opiekę, ciekawe zajęcia, dwa posiłki (w tym obiad). Koszt wyżywienia w wysokości 7 zł. pokrywają rodzice.

Z opłat za wyżywienie zwolnione są dzieci, które w trakcie roku szkolnego korzystają z obiadów finansowanych przez OPS lub przez szkołę. Pozostałe świadczenia są bezpłatne.

WYKAZ PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH PROGRAM "LATO W MIEŚCIE" 2017

Szkoła

Adres

Termin

Szkoła Podstawowa nr 28

ul. Gościeradowska 18/20

26.06.-14.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 42

ul. Balkonowa 4

26.06.-14.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 275

ul. św. Hieronima 2

26.06.-14.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 285

ul. Turmoncka 20

26.06.-14.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 84

ul. Radzymińska 227

26.06.-7.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 298

ul. Krakusa 2

26.06.-7.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 58

ul. Mieszka I nr 7

10.07.- 28.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 52

Samarytanka 11 a

17.07-11.08.2017

Szkoła Podstawowa nr 206

ul. Bartnicza 2

17.07-11.08.2017

VIII Ogród Jordanowski

ul. Suwalska 13

7.08.-31.08.2017

Szkoła Podstawowa nr 277

ul. Suwalska 29

14.08.-31.08.2017

Szkoła Podstawowa nr 114

ul. Remiszewska 40

14.08.-31.08.2017