zima w miescie    zima end

W VIII Ogrodzie Jordanwskim prowadzone są jedynie zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do Feryjnych Placówek Edukacyjnych „Zima w mieście”.

  • Placówki będą czynne w godz. 7.00-17.00, zapewniają opiekę, ciekawe zajęcia, dwa posiłki (w tym obiad).
  • Koszt wyżywienia w wysokości 7 zł. pokrywają rodzice.
  • Z opłat za wyżywienie zwolnione są dzieci, które w trakcie roku szkolnego korzystają z obiadów finansowanych przez OPS lub przez szkołę.
  • Pozostałe świadczenia są bezpłatne.

Program „Zima w mieście” będzie zorganizowany w następujących szkołach:

* Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Balkonowa 4

* Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Mieszka I nr 7

* Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Radzymińska 227

* Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40

* Szkoła Podstawowa nr 275, ul. św. Hieronima 2

* Szkoła Podstawowa nr 285, ul. Turmoncka 20

* Szkoła Podstawowa nr 377, ul. Trocka 4

* Szkoła Podstawowa nr 378, ul. Bartnicza 8

Karty uczestnika można odebrać w sekretariacie szkoły prowadzącej placówkę „Zimy”.