1

W VIII Ogrodzie Jordanowskim realizowany będzie Program "Lato w mieście" w terminie:

7 sierpnia - 1 września 2017r.

tel. 22 811 39 88 wew. 102

 

Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są przyprowadzić dziecko na zajęcia do godziny 8.30 (w szczególnych sytuacjach informacja o wcześniejszej zbiórce będzie przekazywana wychowankom).

Nieobecność dziecka, uprawniająca do ubiegania się o zwrot opłaty za wyżywienie musi być zgłoszona do godziny 8.30 rano, najpóźniej w dniu nieobecności. Niezgłoszenie nieobecności lub zgłoszenie jej po wyznaczonej godzinie będzie skutkować brakiem możliwości wystąpienia o zwrot opłaty Wniosek o zwrot opłaty należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia trwania programu (1 wrześnian 2017r.)

Lato w mieście na Targówku (harmonogram poniżej): 26 czerwca – 1 września 2017 r.

Zapraszamy uczniów klas I-VI szkół podstawowych do Wakacyjnych Punktów Edukacyjnych programu „Lato w mieście”.

Punkty będą czynne w godz. 7.00-17.00, zapewniają opiekę, ciekawe zajęcia, dwa posiłki (w tym obiad). Koszt wyżywienia w wysokości 7 zł. pokrywają rodzice. Nr konta dostępny jest w regulaminie zamieszczonym w kartach kwalifikacyjnych i jest różny w każdej z placówek.

Z opłat za wyżywienie zwolnione są dzieci, które w trakcie roku szkolnego korzystają z obiadów finansowanych przez OPS lub przez szkołę. Pozostałe świadczenia są bezpłatne.

WYKAZ PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH PROGRAM "LATO W MIEŚCIE" 2017

Szkoła

Adres

Termin

Szkoła Podstawowa nr 28

ul. Gościeradowska 18/20

26.06.-14.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 42

ul. Balkonowa 4

26.06.-14.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 275

ul. św. Hieronima 2

26.06.-14.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 285

ul. Turmoncka 20

26.06.-14.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 84

ul. Radzymińska 227

26.06.-7.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 298

ul. Krakusa 2

26.06.-7.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 58

ul. Mieszka I nr 7

10.07.- 28.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 52

Samarytanka 11 a

17.07-11.08.2017

Szkoła Podstawowa nr 206

ul. Bartnicza 2

17.07-11.08.2017

VIII Ogród Jordanowski

ul. Suwalska 13

7.08.-1.09.2017

Szkoła Podstawowa nr 277

ul. Suwalska 29

14.08.-1.09.2017

Szkoła Podstawowa nr 114

ul. Remiszewska 40

14.08.-1.09.2017