download ​Karta zapisu na zajęcia świetlicowe

    

pn

ciekawie w ogrodzie logo

zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli*

09.30  - 11.30

Ewa Sidor

2

Akademia Aktywności

GRUPA 1 17.00 - 18.00

GRUPA 2 18.00 - 19.00

Rafał Rybak

Anna Gabor

1

Klub Młodego Naukowca

GRUPA 1 17.00 - 18.00

GRUPA 2 18.00 - 19.00

Małgorzata Ho-Janecka

Justyna Antoszkiewicz

swietlica

Świetlica

09.00 - 17.00

13.00 - 17.00

11.00 - 17.00

13.00 - 17.00

12.30 - 17.00

Katarzyna Patrzyczna

Rafał Rybak

Małgorzata Ho-Janecka

Anna Gabor

Justyna Antoszkiewicz

     wt

3

Zrób To Sam

GRUPA 1 17.00 - 18.00

GRUPA 2 18.00 - 19.00

Rafał Rybak

Małgorzata Ho-Janecka

6

Master Mind

GRUPA 1 17.00 - 18.00

GRUPA 2 18.00 - 19.00

Ewa Sidor

Katarzyna Patrzyczna

swietlica

Świetlica

11.00 - 17.00

13.00 - 17.00

11.00 - 17.00

13.00 - 16.00

12.30 - 17.00

Katarzyna Patrzyczna

Rafał Rybak

Małgorzata Ho-Janecka

Anna Gabor

Ewa Sidor

       sr

ciekawie w ogrodzie logo

zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli*

09.30 - 11.00

Rafał Rybak

ciekawie w ogrodzie logo

zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli*

09.30 - 11.00

Justyna Antoszkiewicz

4

Muzyczni Odkrywcy

GRUPA 1 17.00 - 18.00

GRUPA 2 18.00 - 19.00

Małgorzata Ho-Janecka

Martyna Widawska 

5

Pracownia Kreatywności

GRUPA 1 17.00 - 18.00

GRUPA 2 18.00 - 19.00

 Anna Gabor

Magdalena Kwiatkowska

swietlica

Świetlica

11.30 - 16.30

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

13.00 - 17.00

16.30 - 17.00

Rafał Rybak

Małgorzata Ho-Janecka

Martyna Widawska

Anna Gabor

Magdalena Kwiatkowska

    cz

ciekawie w ogrodzie logo

zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli*

09.30 - 11.30

10.00 - 12.00

Ewa Sidor

swietlica

Świetlica

09.00 - 13.00

12.00 - 16.30

11.00 - 17.00

16.30 – 19.00

Katarzyna Patrzyczna

Rafał Rybak

Małgorzata Ho-Janecka

Magdalena Kwiatkowska

     pt

ciekawie w ogrodzie logo

zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli*

 

09.00 - 11.00

Małgorzata Ho-Janecka

ciekawie w ogrodzie logo

zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli*

11.00 – 12.30

Martyna Widawska

swietlica

Świetlica

13.00 - 17.00

11.00 - 15.00

10.00 – 11.00

12.30 – 17.00

16.30 – 17.00

Rafał Rybak

Małgorzata Ho-Janecka

Martyna Widawska

Martyna Widawska

Magdalena Kwiatkowska

fc jordanek

FC Jordanek

17.00 - 18.00

18.00 - 19.00

Rafał Rybak

Magdalena Kwiatkowska

   so

swietlica

Świetlica

10.00 – 15.00

Dyżurujący nauczyciele