Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2018/2019

     
Data Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od do
10 maja
godzina 12.00
18 maja
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujących 
10 maja
godzina 12.00
18 maja
godzina 14.00
Złożenie w placówce / placówkach
deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących
12 maja
w godzinach 12.00 - 16.00
GIEŁDA PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - prezentacja oferty zajęć
Plac Defilad główne wejście do Pałacu Kultury i Nauki od strony ul. Marszałkowskiej
21 maja
godzina 12.00
5 czerwca godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów
21 maja
godzina 12.00
5 czerwca godzina 18.00 Złożenie w placówce / placówkach
wniosku przez nowych kandydatów
6 czerwca 13 czerwca Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek
18 czerwca
godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
18 czerwca godzina 12.00 22 czerwca godzina 23.59 Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia,
na które kandydat został zakwalifikowany
27 czerwca
godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
29 czerwca
godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc