ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2019/2020

Harmonogram zapisów dla kandydatów
do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2019/2020
     
Data Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od do
7 maja godzina 12.00 15 maja godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujących 
7 maja godzina 12.00 15 maja godzina 19.00 Złożenie w placówce / placówkach
deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących
16 maja godzina 15.00 3 czerwca godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów
16 maja godzina 16.00 3 czerwca godzina 18.00 Złożenie w placówce / placówkach
wniosku przez nowych kandydatów
18 maja GIEŁDA PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - prezentacja oferty zajęć
w formie indywidualnych spotkań
5 czerwca 11 czerwca Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek
14 czerwca
godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
14 czerwca
godzina 12.00
19 czerwca
godzina 23.59
Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia,
na które kandydat został zakwalifikowany
Potwierdzenie w systemie woli jest warunkiem przyjęcia na zajęcia
24 czerwca
godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
26 czerwca
godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc