Od 20 lipca do 30 sierpnia 2020 r. zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat na wakacyjne zajęcia w VIII Ogrodzie Jordanowskim. Oferta skierowana jest do grup i odbiorców indywidualnych.

Na zajęcia zobowiązują ZAPISY TELEFONICZNE - 22 811 39 88

1.   Zapisu dokonuje rodzic/ prawny opiekun

2.   Rodzic/ prawny opiekun dziecka, które jest zapisane na zajęcia organizowane w Ogrodzie w roku szkolnym 2019/2020 wypełnia tylko wniosek przyjęcia na dostępne miejsca - DOSTĘPNY PONIŻEJ

3.   Rodzic/ prawny opiekun dziecka, które po raz pierwszy korzysta z zajęć organizowanych w Ogrodzie wypełnia także kartę zajęć świetlicowych 2019/2020 - DOSTĘPNA PONIŻEJ

4.   Wyznaczony przez dyrektora pracownik wpisuje zgłoszenie do odpowiedniej tabeli zamieszonej  - rejestr zgłoszeń w okresie pandemii.

5.   Rodzic/ prawny opiekun zostanie zapoznany:

-     z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W OKRESIE COVID 19 obowiązującej w VIII Ogrodzie Jordanowskim - DOSTĘPNA PONIŻEJ

 

Harmonogram dostępny jest poniżej.

TAJEMNICZY

KODOW 

MUZYCZNE

MASTER

WUBRACJE

MAŁE

SPORTOWY

HARMONOGRAM DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

grupy

HARMONOGRAM DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH

IND

OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH - pobierz PDF

HARMONOGRAM DLA GRUP ZORGANIZOWNAYCH - pobierz PDF


OFERTA DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH - pobierz PDF

HARMONOGRAM DLA ODBIRCÓW INDYWIDUALNYCH - pobierz PDF


downloadKarta zapisu dla uczestników indywidualnych

downloadZAŁĄCZNIK DO KARTY

downloadKLAUZULA RODO DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA

downloadKARTA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

 download Procedury bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w VIII Ogrodzie Jordanowskim (COVID-19)