HARMONOGRAM

nazwa zajęć

numer grupy

osoba prowadząca

typ/ rodzaj zajęć/ opis

dzień tygodnia

godzina

 

Sensoplastyka

1,2

kasia patrzyczna

Katarzyna Patrzyczna 

 ms

Monika Szymańska

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, w trakcie których każdy znajdzie coś dla siebie. Plastyka sensoryczna wprowadza uczestnika w świat zapachów, faktur i kolorów. Udział w zajęciach wpływa pozytywnie na rozwój kreatywności i twórczego myślenia poprzez pobudzanie (stymulację) wszystkich zmysłów jak węch, smak, zapach, wzrok i dotyk, dzięki użyciu łatwo dostępnych produktów spożywczych i pełnej palety barw.

WTOREK

16.30 - 17.30

17.30 -18.30

FC Jordanek

3,4

kryspin polewaczyk 

Kryspin Polewaczyk

ZAJĘCIA SPORTOWE, kierowane są do dzieci, które interesują się piłka nożną i chciałyby nauczyć się tej dyscypliny sportu, albo doskonalić umiejętności piłkarskie. Wychowankowie podczas treningów poznają wiele ciekawych technik, które można wykorzystać podczas gry z kolegami lub przygotować się do profesjonalnego treningu w klubie piłkarskim. Zajęcia mogą być ciekawą alternatywą do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

PONIEDZIAŁEK

PIĄTEK

16.30 - 17.30

17.30 -18.30

Akademia Aktywności

,6

kryspin polewaczyk

Kryspin Polewaczyk

ZAJĘCIA SPORTOWE, pozwalające na odkrywanie przez wychowanków sportowo-rekreacyjnego stylu życia. Dzieci uczestniczące w tych zajęciach będą mogły poznać różne dyscypliny sportu i rekreacji, gry i zabawy ruchowe. Aktywności będą związane z porami roku: jesienią - wyprawy piesze, biegi przełajowe zimą - jazda na łyżwach, basen, gry i zabawy ruchowe na śniegu wiosną - latem jazda na rowerze, nordic walking, gimnastyka, gry zespołowe, biegi przełajowe

CZWARTEK

16.30 - 17.30

17.30 -18.30

Trening uczenia

7

dorota zalewska

Dorota Zalewska

ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE, przeznaczone dla uczniów, potrzebujących indywidualnej pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych w nauce. Mają również na celu stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom, które mimo prawidłowo rozwiniętych funkcji intelektualnych przeżywają niepowodzenia w nauce, spowodowane zaburzeniami wzroku, słuchu, mowy lub motoryki.

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

12.00 - 16.30

13.00 - 18.30

15.00 - 18.00

Bum bum rurki

8,9

malgosia hojanceka

Małgorzata Ho-Janecka

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, zajęcia muzyczno – ruchowe wykorzystujące muzyczne rurki oraz instrumenty perkusyjne. Dzieci będą mogły zapoznać się z podstawami wiedzy o muzyce, a także wykorzystać ją w praktyce. Podczas zajęć stosowana też będzie Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss polegająca na wykorzystaniu ruchu, prostej choreografii oraz instrumentów perkusyjnych.

CZWARTEK

16.30 - 17.30

17.30 -18.30

Tropiciele

10

malgosia hojanceka

Małgorzata Ho-Janecka

justyna antoszkiewicz

Justyna Antoszkiewicz

ZAJĘCIA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE, które będą realizowane poprzez organizowanie wycieczek i zwiedzanie zabytków Warszawy. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z różnymi stylami w architekturze i historii swojej stolicy. Zajęcia mają również na celu zapoznanie dzieci z topografią i środkami komunikacji naszego miasta a także nabycie umiejętności posługiwania się planem Warszawy.

SOBOTA

10.00 - 15.00

Jordanek Junior

11

malgosia hojanceka

Małgorzata Ho-Janecka

eleonora osińska

Eleonora Osińska

ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE, w trakcie których oprócz wszechstronnej opieki wychowawczej dziecko będzie miało możliwość rozwinięcia swoich zdolności, obserwacji otaczającego go świata, nawiązywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych oraz budowania systemu wartości.."Jordanek Junior" to również pierwszy krok dziecka na drodze do edukacji szkolnej. Program zajęć powstał w oparciu o Księgę Uśmiechu wyd. Juka oraz Entliczek pentliczek wyd. Nowa Era, a także o książkę Gimnastyka Paluszkowa Godina Dolya i Judy Holden.

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

10.00 - 14.00

Papieroskładanki

12,13

ms

Monika Szymańska

dorota zalewska

Dorota Zalewska

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE,  zajęcia o charakterze papieroplastycznym wykorzystującym papier w różnej formie do wykonywania przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych z samego papieru lub masy papierowej. Udział w zajęciach pozwalają dziecku na rozwiniecie swojej kreatywności, oraz różnicują i uaktywniają różne formy wyrażania siebie poprzez pobudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej.

ŚRODA

16.30 - 17.30

17.30 -18.30

 

 

Zajęcia świetlicowe

 

 

14,15, 16, 17, 18

wychowawca dyżurujący

ZAJĘCIA INNE - program zajęć świetlicowych przeznaczony dla dzieci ze szkoły podstawowej. W trakcie zajęć zapewniamy opiekę oraz pomoc w odrabianiu prac domowych dzieciom po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu. Organizujemy także różnorodne zajęcia, które rozwijają kreatywność, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, rozwijają fantazję i wyobraźnię twórczą oraz inne zainteresowania podopiecznym zgodnie z ich możliwościami i potrzebami.

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

SOBOTA

14.00 - 18.00

10.00 - 15.00