Zajęcia przeznaczone dla uczniów, potrzebujących indywidualnej pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych w nauce. Mają również na celu stworzenie
możliwości  wszechstronnego  rozwoju  umysłowego,  psychicznego  i  społecznego  dzieciom,  które    mimo  prawidłowo  rozwiniętych  funkcji  intelektualnych
przeżywają niepowodzenia w nauce, spowodowane zaburzeniami wzroku, słuchu, mowy lub motoryki.
ŚRODA 12.00-16.30
CZWARTEK 13.00-18.30
PIĄTEK 15.00-18.00
Dorota Zalewska

Zajęcia o charakterze papieroplastycznym  wykorzystującym papier  w różnej formie do  wykonywania przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych  z samego
papieru lub masy papierowej. Udział w zajęciach pozwalają dziecku na rozwiniecie swojej kreatywności, oraz różnicują i uaktywniają różne formy wyrażania
siebie poprzez pobudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej.

ŚRODA 16.30-17.30
ŚRODA 17.30-18.30
Monika Szymańska  
Dorota Zalewska

Zajęcia, w trakcie których oprócz wszechstronnej opieki wychowawczej dziecko będzie miało możliwość rozwinięcia swoich zdolności, obserwacji otaczającego
go świata, nawiązywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych oraz budowania systemu wartości.."Jordanek Junior" to również pierwszy krok dziecka
na drodze do edukacji szkolnej. Program zajęć powstał w oparciu o Księgę Uśmiechu wyd. Juka oraz Entliczek pentliczek wyd. Nowa Era, a także o książkę
Gimnastyka Paluszkowa Godina Dolya i Judy Holden.

  • PONIEDZIAŁEK 10.00-14.00
  • WTOREK 10.00-14.00
  • ŚRODA 10.00-14.00
  • CZWARTEK 10.00-14.00
  • PIĄTEK 10.00-14.00

Zajęcia plastyczne, w trakcie których każdy znajdzie coś dla siebie. Plastyka sensoryczna wprowadza uczestnika w świat zapachów, faktur i  kolorów. Udział
w zajęciach wpływa pozytywnie na rozwój kreatywności i twórczego myślenia poprzez pobudzanie (stymulację) wszystkich zmysłów jak węch, smak, zapach,
wzrok i dotyk, dzięki użyciu łatwo dostępnych produktów spożywczych i pełnej palety barw.

  • WTOREK 16.30-17.30
  • WTOREK 17.30-18.30

Zajęcia prowadzą:

  • Katarzyna Patrzyczna
  • Monika Szymańska

Podkategorie